zaterdag 17 november 2012

De 5 rollen van de leraar

Volgens Marie Slooter kun je alle activiteiten die een leerkracht in de klas laat zien, onderbrengen in een vijftal rollen. De leraar is:Gastheer, stemt af
De les starten. Verbaal en non-verbaal contact leggen
met de lln.
Gedrag; echt zijn, zelfverzekerd staan, rondlopen en
gesprekjes aanknopen. Op tijd in de les zijn.
Afstemmen op de lln
Tijd; ca 10 min. informele fase.

Presentator, vangt de aandacht
De aandacht gericht krijgen op de persoon van de
docent. De aandacht vangen is het meest
energievretende moment van de les.( aankijken,
monden dicht, pennen neer)
Gedrag; centrale plaats in het lokaal innemen, de lei-
ding nemen in woorden ondersteunt door de gebaren.
De openingszin goed voorbereiden!
Tijd; 2-4 min.

Didacticus, geeft instructie
De aandacht is gevangen en het doel is zo snel
mogelijk starten met de lesstof. Toelichten van de
werkvorm m.b.v de complete instructie. ( z.o.z)
Gedrag; complete instructie geven op een heldere
manier, bij uitleg hardop denken. Voordoen, activeren,
overlaten, op lln afstappen en vragen wat de reden is
dat ze niet aan het werk kunnen.

Pedagoog, houdt orde en zorgt voor werksfeer.
Orde houden. Als de voorgaande fasen goed zijn
doorlopen kun je lang uit de ordeproblemen blijven.
Gedrag; duidelijk zijn in het hanteren van regels
geformuleerd in gedragstermen, corrigeren op gedrag,
niet op de persoon, wenselijk gedrag benoemen,
waardering uitspreken als de lln zijn gedrag herstelt,
ontspannen en rustig praten, lijst met overtredingen en
correcties paraat hebben.

Afsluiter, alle rollen komen samen, afscheid
nemen van elkaar.

De tijd nemen om af te sluiten, les met elkaar
samenvatten, reflekteren, huiswerk opgeven. tevreden
ontspannen handelen, regels benoemen voor het
opruimen.
Tijd; 5-15 min


Goed lesgeven houdt dan in dat je goed kijkt naar wat je leerlingen nodig hebben en daar je een of meerdere rollen op aanpast.bron: http://www.montessoricollege.nl/media/26720/Kaart%20vijf%20rollen%20MC.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen